Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

prawo jazdy kat b

Hyundai i20

 • pojazdem samochodowym (osobowym lub ciężarowym) o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony  z wyjątkiem autobusu lub motocykla;
 • pojazdem osobowym z przyczepą lekką o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,25t;
 • pojazdem osobowym z przeczepą inną niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5t;
 • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących;
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; (tylko na terenie Polski)
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • motocyklami określonymi dla prawa jazdy kat. A1 (warunek: posiadanie uprawnień kat.B od co najmniej 3 lat).
 • kat. B z kodem 96 uprawnia do kierowania pojazdem silnikowym dla kat. B z przyczepą inną niż lekka gdzie zespół może osiągnąć maksymalnie masę DMC
  do 4250 kg pod warunkiem zdania egzaminu praktycznego państwowego z taką przyczepką.

Wymagania dla kategorii B

 • Osiągnięcie wymaganego wieku – 18 lat
 • Jeżeli dana osoba nie ukończyła 18 lat to posiadanie zgody rodziców lub opiekuna (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 18 lat)
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – jak wyrobić profil sprawdź w zakładce “zapisz się na kurs”

Zajęcia teoretyczne – wykłady

 • 30 godzin lekcyjnych (45″) – w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • W przypadku posiadania prawa jazdy kat B1 osoba jest zwolniona z części teoretycznej,
 • Terminy spotkań na teorię w sali wykładowej znajdziesz w zakładce “terminy kursów”
 • Teoria w domu – e-learning. Od 1 stycznia 2015 roku nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach teoretycznych na sali wykładowej. Dla tych osób, które nie mają czasu na uczestniczenie w tradycyjnych zajęciach oferujemy e-kursy w celu dobrego przygotowania do egzaminu teoretycznego państwowego.

Zajęcia praktyczne – jazda

 • 30 godzin – mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych,
 • 40 godzin – kurs rozszerzony – mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych,
 • 20 godzin w przypadku posiadania kat. B1 – mogą być rozpoczęte bez ukończenia części teoretycznej.

Zajęcia praktyczne rozpoczynamy przy ul. Żółkiewskiego 13. Lokalizacja jest bardzo dobra bo umożliwia kursantom łatwy dojazd tramwajem lub autobusem z każdego miejsca.

Szkolimy na pojazdach identycznych jak na egzaminie państwowym HYUNDAI i20

Prawo jazdy kat. B – Egzamin

Egzamin wewnętrzny składa się z części:

 • teoretycznej – przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego
 • praktycznej  – przeprowadzanej na placu manewrowym.
 • praktycznej  – przeprowadzanej w ruchu drogowym
 • kryteria egzaminu praktycznego – zobacz

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Koniec szkolenia

Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym każdy absolwent kursu otrzymuje wpis w swój profil kandydata na kierowcę (PKK), który wysyłamy drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji.

Zapisy na egzamin Państwowy.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33a
tel.: 12 656 56 20 wew. 100
fax: 12 269 90 40
www: mord.krakow.pl

Wymagane dokumenty

 • Opłata za egzamin (teoria) – 30 zł,  przelew, wpłata w MORD,
 • Opłata za egzamin (praktyka) – 140 zł,  przelew, wpłata w MORD,
 • Dowód osobisty lub paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu, MORD pobiera drogą elektroniczną profil kandydata na kierowcę (PKK) z odpowiedniego Wydziału Komunikacji i wyznacza termin egzaminu.

Dokument tożsamości osoba powinna mieć ze sobą również w czasie przystępowania do egzaminu.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie państwowym MORD wpisuje w profil kandydata na kierowcę(PKK) adnotację o wyniku pozytywnymi wysyła drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji (PKK).

W przypadku niemożności osobistego stawienia się w ośrodku egzaminowania, dokumenty może złożyć i ustalić termin egzaminu osoba trzecia posiadająca pełnomocnictwo

Sprawdź terminyZapisz się na kursCennikPKK