Badania kierowców Kraków – OSK Jantar

 

Badania lekarskie kierowców lub kandydatów na kierowców przeprowadzane są w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Badaniu lekarskiemu podlega:

– osoba ubiegająca się o prawo jazdy
– osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia
– kierujący pojazdem skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli:
* uczestniczy w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny
* kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
* kierujący pojazdem skierowany decyzją starosty w przypadku nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia.

Jak wyglądają badania lekarskie.

Nie ma górnej granicy wieku, do którego możemy się starać o prawo jazdy. Elementem weryfikującym możliwości kierowania pojazdem może być opinia lekarska, wymagana od wszystkich chcących zapisać się na kurs prawa jazdy. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w zakresie

1) narządu wzroku;
2) narządu słuchu i  równowagi;
3) układu ruchu;
4) układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego;
5) układu nerwowego, w  tym padaczki;
6) czynności nerek;
7) cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii;
8) stanu psychicznego;
9) objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;
10) objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie;
11) stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami;
12) innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

Osoba podlegająca badaniu lekarskiemu jest obowiązana wypełnić oświadczenie, w formie ankiety, dotyczące stanu zdrowia, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 fałszywe zeznania Kodeksu karnego. Ankietę składa się uprawnionemu lekarzowi.

W przypadku stwierdzenia różnego rodzaju uzależnień, lekarz nie wyda zaświadczenia.

W przypadku stwierdzenia wady wzroku, która może być istotna przy prowadzeniu pojazdu, lekarz wpisuje to do orzeczenia. Informacja  taka nie dyskwalifikuje, ale będzie zaznaczona w prawie jazdy. W niektórych przypadkach oprócz opinii lekarza, wymagana jest również pozytywna opinia psychologa.

Stosowne kody ograniczeń związane z narządem wzroku przedstawiają się następująco:
01 – wymagana korekta i/lub ochrona wzroku,
01.01 – okulary,
01.02 – soczewki kontaktowe,
01.03 – szkła ochronne,
01.04 – szkło matowe,
01.05 – przepaska na oko,
01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe.

Dla pacjenta z wadą wzroku najbardziej uniwersalny jest kod 01.06, gdyż ma wtedy możliwość stosowania naprzemiennie okularów lub soczewek kontaktowych podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Prowadzimy badania lekarskie dla kierowców na kategorie: B, A, A1, A2, AM !

Nie zwlekaj! Zarezerwuj termin badań już dzisiaj!

Imię i nazwisko

Telefon

Email

Cel badania

Wybierz kategorię

Wybierz datę badania

Czy chcesz zapisać się na kurs prawa jazdy? Skontaktujemy się z Tobą.
 Tak, proszę o kontakt

Badania lekarskie

Ośrodek Szkolenia Kierowców Jantar w Krakowie

ul. Basztowa 17  Kraków
Badania kierowców przeprowadzane są w środy każdego tygodnia w godzinach 16.30 – 17.00

NOWA PROMOCJA !

TYLKO DO KOŃCA miesiąca!

1. Zapisz się do nas na kurs
2. Wpłać zaliczkę na kurs minimum 100 zł
3. Przyjdź w środę na badania
Jeśli w przyszłości zamierzasz zrobić prawo jazdy na motocykl zrób badania teraz. Dwie kategorie ale jedna cena.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura przy ul. Basztowej 17. Biuro czynne od pon. do pt. w godz. 10.00 – 18.00.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 17 lipca 2014 r.

w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wprowadza między innymi cenę za badania 200 zł.
(Dz. U. z dnia 18 lipca 2014 r.)