PROJEKT ŁAP SKILLA!

Łap skilla!
ŁAP SKILLA! - Wojewódzki Urząd Pracy

Dla kogo?

W projekcie Łap Skilla! mogą wziąć udział młodzi pracujący w przedziale wiekowym 18-24 lata, którzy planują podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje.

 

Na co?

W ramach projektu Łap Skilla! masz szansę na uzyskanie dofinansowania usług rozwojowych np. kursów prawa jazdy kat. B, A, A2 o wartości 405 zł (wkład własny) – dofinansowanie wynosi 85%.

 

 

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie spełniają poniższe warunki:

   1. ukończyły 18 i nie ukończyły 25 lat;
   2. są osobami pracującymi; czyli:
     • są zatrudnione na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy lub na umowę cywilnoprawną (np. umowę-zlecenie lub umowę o dzieło);

    lub

     • prowadzą wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą (są właścicielami firmy), wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zagranicznych ogólnodostępnych w Internecie baz danych o działalności gospodarczej i nie zatrudniają pracowników;

    lub

    • nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały.
   3. mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego;
   4. posiadają niskie dochody, czyli ich:
     • łączne wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu nie przekroczyło 2800 zł brutto

    lub

     • łączne wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu nie przekroczyło 3360 zł brutto – w przypadku osób, które są zatrudnione na umowę o pracę zawartą na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy lub są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowa -zlecenie, umowa o dzieło)

    lub

    • dochód w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu przypadający na jedną osobę w jej gospodarstwie domowym nie przekroczył 528 zł netto; do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się tzw. transferów społecznych (np. dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, renta rodzinna, świadczenia chorobowe, stypendia, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami).
   5. posiadają obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jak zgłosić się do projektu?

Rekrutacja odbywa się za stronie https://lapskilla.pociagdokariery.pl/,  zdalnie za pomocą formularza zgłoszeniowego. System został zaprojektowany w taki sposób, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum konieczne formalności i jest dostępny z każdego miejsca.

Łap skilla!
Formularz zgłoszeniowy

Ścieżka udziału w projekcie – krok po kroku:

 1. Wejdź na stronę: lapskilla.pociagdokariery.pl.
 2. Wypełnij ankietę kwalifikacyjną weryfikującą spełnianie warunków udziału w projekcie.
 3. Po pozytywnej weryfikacji przez system, załóż konto.
 4. Potwierdź rejestrację klikając podany w mailu link (sprawdź również SPAM).
 5. W celu dokończenia rekrutacji, po zalogowaniu się na stronie projektu, przejdź do dalszych aktywności:
  • zapoznaj się z prezentacją, która przybliży Ci zasady udziału w projekcie;
  • wybierz termin grupowego spotkania online z doradcą dotyczącego portfolio;
  • wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapoznaj się z kluczowymi dokumentami (regulaminem, oświadczeniem uczestnika projektu).
   (Masz tylko 24 godziny na dokończenie opisanej powyżej rekrutacji do projektu. W przeciwnym razie Twoje konto zostanie usunięte)
  • Formularz, który wypełniłeś zostanie następnie zweryfikowany przez doradcę i otrzymasz go w mailu do podpisu.
 6. Podpisz profilem zaufanym (jak założyć profil zaufany?) otrzymane załączniki oraz posiadane skany dokumentów potwierdzających Twoją aktualną, na dzień wypełnienia formularza zgłoszeniowego, sytuację zawodową.
 7. Odeślij podpisane dokumenty do WUP Kraków na adres e-mail doradcy prowadzącego, przed rozpoczęciem udziału w grupowym spotkaniu online dotyczącym portfolio.
 8. Weź udział w grupowym spotkaniu online, na którym będą przeprowadzone warsztaty portfolio stanowiące bazę do dalszej pracy z doradcą zawodowym.
  Doradca skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia spotkania indywidualnego.
 9. Weź udział w spotkaniu indywidualnym online lub stacjonarnie, na którym wspólnie stworzycie Twój Indywidualny Plan Rozwoju oraz ustalicie obszary rozwojowe.
 10. Jeśli w wyniku usługi doradczej okaże się, że do Twojego rozwoju zawodowego potrzebne są szkolenia, będziesz miał możliwość zamówienia bonów szkoleniowych u doradcy.
 11. Podpisz umowę na zakup bonów szkoleniowych i wpłać wkład własny w terminie wskazanym na umowie.
 12. Po dokonaniu wpłaty zapisz się na wybraną usługę szkoleniową na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ lub skontaktuj się ze swoim doradcą.
 13. Weź udział w szkoleniach.
 14. Na zakończenie i podsumowanie procesu doradczego spotkasz się z doradcą zawodowym.
 15. Jeszcze przed spotkaniem zostaniesz poproszony o przesłanie podpisanych profilem zaufanym dokumentów zatrudnieniowych, potwierdzających Twoją aktualną sytuację zawodową na rynku pracy.

MASZ PYTANIA?

ZADZWOŃ 723 109 104

LUB NAPISZ DO NAS:

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Kategoria

informacje dodatkowe - uwagi