Kursy finansowane z EFS
Warunkiem przyjęcia na dofinansowany kurs prawa jazdy kat. B, A, A2 jest jeżeli osoby:

 • ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia;
 • ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat – posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
 • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat – posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – akcyjnie (WUP udostępnia pakiet biletów w określonych terminach , które trzeba śledzić na stronie www.krkkierunekkariera.evenea.pl)
 • rolnicy i ich członkowie rodziny rozumiani jako osoby opłacające składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały, nie zarejestrowane jako osoby bezrobotne;
 • cudzoziemcy, którzy posiadają obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • wszyscy wyżej wymienieni muszą być osobami pracującymi; prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników; umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło.
 • są w jakiś sposób związane z Małopolską – mieszkają, uczą się i pracują w województwie małopolskim.
 • do skorzystania z usług projektu zapraszamy również osoby niepełnosprawne spełniające powyższe warunki.
 • wypełnij formularz zgłoszeniowy a my pomożemy Ci w dalszej rekrutacji do programu aby skorzystać z dofinansowania

 

KIERUNEK KARIERA

 • oferta z biletami jest tylko dla osób od 18 do 25 lat,
 • pozostałe warunki musisz spełnić j/w

Zdobądź bilet, przejdź Bilans Kariery i uzyskaj dofinansowanie!

Uwaga: ostatni pakiet biletów w ilości 50 sztuk został zarezerwowany w ciągu 6 minut! 

Od 11.04. 2018 zapis na dofinansowany kurs możliwy jest wyłącznie przez formularz elektroniczny, również zapisy do doradców na Bilans Kariery, który rozpoczyna udział w projekcie będą od teraz możliwe jedynie przez system dostępny na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl. O wszystkich istotnych kwestiach uczestnik będzie informowany w powiadomieniach mailowych.

Zasady udziału w kursach dofinansowanych z EFS:

 1. Wejdź na stronę www.kierunek.pociagdokariery.pl
 2. Zgłoś się przez formularz internetowy i przejdź etap kwalifikacji do udziału w projekcie.
 3. Umów się przez formularz na spotkanie z doradcą zawodowym. Po zakończonej usłudze doradczej otrzymasz bilans kariery.
 4. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl
 5. Zapoznaj się z ofertą, która została dopasowana dla Ciebie na spotkaniu doradczym aby wiedzieć ile bonów musisz zamówić. Ten etap pozwala Ci na zapoznanie się Bazą Usług Rozwojowych. Na usługę możesz zapisać się dopiero, gdy otrzymasz od Operatora Finansowego informację o przyznanych bonach.
 6. Zamów bony poprzez formularz dostępny również na stronie www.kierunek.pociagdokariery.pl . Na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji zostanie wygenerowana dla Ciebie umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy.
 7. Zawrzyj umowę z WUP. Następnie nr Twojej umowy, czyli nr (ID) zostanie zarejestrowany przez pracownika urzędu w Bazie Usług Rozwojowych, potwierdzając możliwość korzystania przez Ciebie z ofert z dofinansowaniem.
 8. Wpłać wkład własny w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w wysokości i na numer konta określone w umowie.
 9. Otrzymasz od Operatora Finansowego informację o liczbie przyznanych bonów, login do systemu elektronicznego bonów szkoleniowych oraz kod weryfikacyjny, które pozwolą Ci śledzić Twój status.
 10. Zaloguj się do BUR na wybraną usługę i wpisz w „Formularzu zgłoszenia na usługę” swoje ID (oznacza to, że otrzymałeś dofinansowanie).
 11. Czekaj na kontakt od nas, przekaż swój kod weryfikacyjny i PESEL aby móc zarezerwować dla Ciebie usługę;

– otrzymasz e-maila od BUR o przyjęciu zgłoszenia na usługę,

– otrzymasz e-maila od Operatora Finansowego z informacją bonów oraz kod PIN , niezbędny do rozliczenia usługi.

 1. Weź udział w usłudze( pamiętaj, że przerwanie szkolenia powoduje poniesienie kosztów całej usługi).
 2. Zakończ usługę (przekaż kod PIN do rozliczenia Twojej usługi).
 3. Oceń usługę w BUR do 28 dni od jej zakończenia.

Kat. B

 

Rodzaj kursu Ilość godzin EFS finansuje 87%
Kursant wpłaca 13%
standard teoria – 30 h
jazdy – 30 h
13% – 273 zł
 rozszerzony  teoria – 30 h
jazdy – 45 h
13% –  351 zł

Kat. A, A2

Rodzaj kursu Ilość godzin EFS finansuje 87%
Kursant wpłaca 13%
standard teoria – 30 h
jazdy – 20 h
13% – 226,20 zł

Zapisz się na kurs dofinansowany z EFS

Imię i nazwisko

Pesel

Czy jesteś osobą pracującą?
 Tak Nie

Telefon

Email

Inne informacje (wpisz rodzaj umowy zatrudnienia)

Wybierz kategorię

Wybierz termin rozpoczęcia kursu

Czy jesteś związany z Małopolską?
Nie Tak 

Rodzaj kursu

Zapoznałem się z warunkami uczestnictwa  Tak