Kategorie

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:rio my15 3dr s 600x240

 • pojazdem samochodowym (osobowym lub ciężarowym) o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony  z wyjątkiem autobusu lub motocykla;
 • pojazdem osobowym z przyczepą lekką o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,25 t;
 • pojazdem osobowym z przeczepą inną niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t;
 • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących;
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; (tylko na terenie Polski)
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • motocyklami określonymi dla prawa jazdy kat. A1 (warunek: posiadanie uprawnień kat.B od co najmniej 3 lat).
 • kat. B z kodem 96 uprawnia do kierowania pojazdem silnikowym dla kat. B z przyczepą inną niż lekka gdzie zespół może osiągnąć maksymalnie masę DMC
  do 4250 kg pod warunkiem zdania egzaminu praktycznego państwowego z taką przyczepką.

Wymagania dla kategorii B

 • Osiągnięcie wymaganego wieku – 18 lat
 • Jeżeli dana osoba nie ukończyła 18 lat to posiadanie zgody rodziców lub opiekuna (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 18 lat)
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – jak wyrobić profil sprawdź w zakładce „zapisz się na kurs”

 


Zajęcia teoretyczne – wykłady

 • 30 godzin lekcyjnych (45″) – w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • W przypadku posiadania prawa jazdy kat B1 osoba jest zwolniona z części teoretycznej,
 • Terminy spotkań na teorię w sali wykładowej znajdziesz w zakładce „terminy kursów”
 • Teoria w domu – e-learning. Od 1 stycznia 2015 roku nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach teoretycznych na sali wykładowej. Dla tych osób, które nie mają czasu na uczestniczenie w tradycyjnych zajęciach oferujemy e-kursy w celu dobrego przygotowania do egzaminu teoretycznego państwowego.

Zajęcia praktyczne – jazda

 • 30 godzin – mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych,
 • 40 godzin – kurs rozszerzony – mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych,
 • 20 godzin – w przypadku posiadania kat. B1 – mogą być rozpoczęte bez ukończenia części teoretycznej.

Zajęcia praktyczne rozpoczynamy przy ul. Paderewskiego w Krakowie przy Placu Matejki w pobliżu naszego biura. Lokalizacja jest w centrum Krakowa, co umożliwia kursantom łatwy dojazd tramwajem lub autobusem z każdego miejsca.

Szkolimy na pojazdach identycznych jak na egzaminie państwowym KIA Rio (silnik diesel, skrzynia 6-ścio biegowa, klimatyzacja)

 

Prawo jazdy kat. B – Egzamin

Egzamin wewnętrzny składa się z części:

 • teoretycznej – przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego
 • praktycznej  – przeprowadzanej na placu manewrowym.
 • praktycznej  – przeprowadzanej w ruchu drogowym  
 • kryteria egzaminu praktycznego –  zobacz

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Koniec szkolenia

Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym każdy absolwent kursu otrzymuje wpis w swój profil kandydata na kierowcę (PKK), który wysyłamy drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji.


Zapisy na egzamin Państwowy.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33a
tel.: 12 656 56 20 wew. 100
fax: 12 269 90 40
www: mord.krakow.pl

Wymagane dokumenty

 • Opłata za egzamin (teoria) – 30 zł,  przelew, wpłata w MORD, 
 • Opłata za egzamin (praktyka) – 140 zł,  przelew, wpłata w MORD, 
 • Dowód osobisty lub paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu, MORD pobiera drogą elektroniczną profil kandydata na kierowcę (PKK) z odpowiedniego Wydziału Komunikacji i wyznacza termin egzaminu.

Dokument tożsamości osoba powinna mieć ze sobą również w czasie przystępowania do egzaminu.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie państwowym MORD wpisuje w profil kandydata na kierowcę(PKK) adnotację o wyniku pozytywnymi wysyła drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji (PKK).

W przypadku niemożności osobistego stawienia się w ośrodku egzaminowania, dokumenty może złożyć i ustalić termin egzaminu osoba trzecia posiadająca pełnomocnictwo 

Prawo Jazdy Kat. A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem (motocykl – pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy);
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM.


Wymagania dla kategorii A

 • Osiągnięcie wymaganego wieku – 24 lata
 • Ukończenie 20 lat – w przypadku posiadania prawa jazdy kat A2 przez co najmniej dwa lata
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – jak wyrobić profil sprawdź w zakładce „zapisz się na kurs”

Zajęcia teoretyczne – wykłady

 • 30 godzin lekcyjnych (45″) – w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • W przypadku posiadania prawa jazdy kat A1 lub kat. A2 osoba jest zwolniona z części teoretycznej,
 • Terminy spotkań na teorię w sali wykładowej znajdziesz w zakładce „terminy kursów”
 • Teoria w domu – e-learning. Od 1 stycznia 2015 roku nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach teoretycznych na sali wykładowej. Dla tych osób, którzy nie mają czasu na uczestniczenie  w tradycyjnych zajęciach oferujemy e-kursy w celu dobrego przygotowania do egzaminu teoretycznego państwowego.

 Zajęcia praktyczne – jazda

 • 20 godzin – dla osób które nie posiadają kat.A1 lub kat.A2 – mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych,
 • 10 godzin – w przypadku posiadania kat. A1 – mogą być rozpoczęte bez ukończenia części teoretycznej,
 • 20 godzin – w przypadku posiadania kat. A2 – mogą być rozpoczęte bez ukończenia części teoretycznej.

Zajęcia praktyczne rozpoczynamy na placu manewrowym położonym przy ul. Stella Sawickiego w Krakowie.

Pierwsze godziny poświęcone sę opanowaniu podstawowych manewrów na placu motocyklem . W momencie kiedy kursant dobrze opanuję technikę jazdy wyjeżdżamy na miasto. Jeździmy na motocyklu identycznym jak na egzaminie SUZUKI GLADIUS 650 – 72KM
Dysponujemy przyrządami do pomiaru prędkości odcinkowej i najazdowej

Prawo jazdy kat. A – Egzamin

Egzamin wewnętrzny składa się z części:

 • teoretycznej – przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego
 • praktycznej  – przeprowadzanej na placu manewrowym.
 • praktycznej  – przeprowadzanej w ruchu drogowym  
 • kryteria egzaminu praktycznego –  zobacz

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Koniec szkolenia

Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym każdy absolwent kursu otrzymuje wpis w swój profil kandydata na kierowcę (PKK), który wysyłamy drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji.

Zapisy na egzamin Państwowy.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33a
tel.: 12 656 56 20 wew. 100
fax: 12 269 90 40
www: mord.krakow.pl

Wymagane dokumenty

 • Opłata za egzamin (teoria) – 30 zł,  przelew, wpłata w MORD, 
 • Opłata za egzamin (praktyka) – 180 zł,  przelew, wpłata w MORD, 
 • Dowód osobisty lub paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu, MORD pobiera drogą elektroniczną profil kandydata na kierowcę (PKK) z odpowiedniego Wydziału komunikacji i wyznacza termin egzaminu.

Dokument tożsamości osoba powinna mieć ze sobą również w czasie przystępowania do egzaminu. (dowód osobisty lub paszport)

 

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie państwowym MORD wpisuje w profil kandydata na kierowcę(PKK) adnotację o wyniku pozytywnymi wysyła drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji (PKK).

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:Motor 3

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy do 100 kg DMC


Wymagania dla kategorii A1

 • Osiągnięcie wymaganego wieku – 16 lat
 • Posiadanie zgody rodziców lub opiekuna (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 16 lat
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – jak wyrobić profil sprawdź w zakładce „zapisz się na kurs”

Zajęcia teoretyczne – wykłady

 • 30 godzin lekcyjnych (45″) – w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • Terminy spotkań na teorię w sali wykładowej znajdziesz w zakładce „terminy kursów”
 • Teoria w domu – e-learning. Od 1 stycznia 2015 roku nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach teoretycznych na sali wykładowej. Dla tych osób, którzy nie mają czasu na uczestniczenie  w tradycyjnych zajęciach oferujemy e-kursy w celu dobrego przygotowania do egzaminu teoretycznego państwowego.

Zajęcia praktyczne – jazda

 •  20 godzin – mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych.

Zajęcia praktyczne rozpoczynamy na placu manewrowym położonym przy ul. Francesko Nullo w Krakowie w pobliżu „ALMY” . Lokalizacja naszego placu umożliwia kursantom łatwy dojazd tramwajem lub autobusem z Ronda Mogilskiego lub Grzegórzeckiego

Pierwsze godziny poświęcone sę opanowaniu podstawowych manewrów na placu motocyklem . W momencie kiedy kursant dobrze opanuję technikę jazdy wyjeżdżamy na miasto. Jeździmy na motocyklu identycznym jak na egzaminie SUZUKI GN 125 – 11KW
Dysponujemy przyrządami do pomiaru prędkości odcinkowej i najazdowej

Prawo jazdy kat. A1 – Egzamin

Egzamin wewnętrzny

Egzamin wewnętrzny składa się z części:

 • teoretycznej – przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego
 • praktycznej  – przeprowadzanej na placu manewrowym.
 • praktycznej  – przeprowadzanej w ruchu drogowym  
 • kryteria egzaminu praktycznego –  zobacz

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Koniec szkolenia

Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym każdy absolwent kursu otrzymuje wpis w swój profil kandydata na kierowcę (PKK), który wysyłamy drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji.

Zapisy na egzamin Państwowy.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33a
tel.: 12 656 56 20 wew. 100
fax: 12 269 90 40
www: mord.krakow.pl

Wymagane dokumenty

 • Opłata za egzamin (teoria) – 30 zł,  przelew, wpłata w MORD, 
 • Opłata za egzamin (praktyka) – 180 zł,  przelew, wpłata w MORD, 
 • Dowód osobisty lub paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu, MORD pobiera drogą elektroniczną profil kandydata na kierowcę (PKK) z odpowiedniego Wydziału komunikacji i wyznacza termin egzaminu.

Dokument tożsamości osoba powinna mieć ze sobą również w czasie przystępowania do egzaminu. (paszport lub tymczasowy dowód osobisty)

 

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie państwowym MORD wpisuje w profil kandydata na kierowcę(pkk) adnotację o wyniku pozytywnymi wysyła drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji (PKK).

 

W przypadku niemożności osobistego stawienia się w ośrodku egzaminowania, dokumenty może złożyć i ustalić termin egzaminu osoba trzecia posiadająca pełnomocnictwo 

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:Motor 2

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy do 100 kg


Wymagania dla kategorii A2

 • Osiągnięcie wymaganego wieku – 18 lat
 • Jeżeli dana osoba nie ukończyła 18 lat to posiadanie zgody rodziców lub opiekuna (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 18 lat
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – jak wyrobić profil sprawdź w zakładce „zapisz się na kurs”

Zajęcia teoretyczne – wykłady

 • 30 godzin lekcyjnych (45″) – w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • W przypadku posiadania prawa jazdy kat A1 osoba jest zwolniona z części teoretycznej,
 • Terminy spotkań na teorię w sali wykładowej znajdziesz w zakładce „terminy kursów”
 • Teoria w domu – e-learning. Od 1 stycznia 2015 roku nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach teoretycznych na sali wykładowej. Dla tych osób, którzy nie mają czasu na uczestniczenie  w tradycyjnych zajęciach oferujemy e-kursy w celu dobrego przygotowania do egzaminu teoretycznego państwowego.

Zajęcia praktyczne – jazda

 •  20 godzin – dla osób które nie posiadają kat.A1 – mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych.
 •  20 godzin – w przypadku posiadania kat. A1 – mogą być rozpoczęte bez ukończenia części teoretycznej,

Zajęcia praktyczne rozpoczynamy na placu manewrowym położonym przy ul. Francesko Nullo w Krakowie w pobliżu „ALMY” . Lokalizacja naszego placu umożliwia kursantom łatwy dojazd tramwajem lub autobusem z Ronda Mogilskiego lub Grzegórzeckiego

Pierwsze godziny poświęcone sę opanowaniu podstawowych manewrów na placu motocyklem . W momencie kiedy kursant dobrze opanuję technikę jazdy wyjeżdżamy na miasto. Jeździmy na motocyklu identycznym jak na egzaminie SUZUKI GLADIUS 650 z ABS 2013r
Dysponujemy przyrządami do pomiaru prędkości odcinkowej i najazdowej

Prawo jazdy kat. A2 – Egzamin

Egzamin wewnętrzny

Egzamin wewnętrzny składa się z części:

 • teoretycznej – przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego
 • praktycznej  – przeprowadzanej na placu manewrowym.
 • praktycznej  – przeprowadzanej w ruchu drogowym  
 • kryteria egzaminu praktycznego –  zobacz

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Koniec szkolenia

Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym każdy absolwent kursu otrzymuje wpis w swój profil kandydata na kierowcę (PKK), który wysyłamy drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji.

Zapisy na egzamin Państwowy.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33a
tel.: 12 656 56 20 wew. 100
fax: 12 269 90 40
www: mord.krakow.pl

Wymagane dokumenty

 • Opłata za egzamin (teoria) – 30 zł,  przelew, wpłata w MORD, 
 • Opłata za egzamin (praktyka) – 180 zł,  przelew, wpłata w MORD, 
 • Dowód osobisty lub paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu, MORD pobiera drogą elektroniczną profil kandydata na kierowcę (PKK) z odpowiedniego Wydziału komunikacji i wyznacza termin egzaminu.

Dokument tożsamości osoba powinna mieć ze sobą również w czasie przystępowania do egzaminu. (dowód osobisty lub paszport)

 

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie państwowym MORD wpisuje w profil kandydata na kierowcę(PKK) adnotację o wyniku pozytywnymi wysyła drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji (PKK).

W przypadku niemożności osobistego stawienia się w ośrodku egzaminowania, dokumenty może złożyć i ustalić termin egzaminu osoba trzecia posiadająca pełnomocnictwo 

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowania:Motor 11

 • motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
 • czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Wymagania dla kategorii AM

 • Osiągnięcie wymaganego wieku – 14 lat
 • Posiadanie zgody rodziców lub opiekuna (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 14 lat
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – jak wyrobić profil sprawdź w zakładce „zapisz się na kurs”

 


Zajęcia teoretyczne – wykłady

 • 10-30 godzin lekcyjnych (45″) – w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
 • Terminy spotkań na teorię w sali wykładowej znajdziesz w zakładce „terminy kursów”
 • Teoria w domu – e-learning. Od 1 stycznia 2015 roku nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach teoretycznych na sali wykładowej. Dla tych osób, którzy nie mają czasu na uczestniczenie  w tradycyjnych zajęciach oferujemy e-kursy w celu dobrego przygotowania do egzaminu teoretycznego państwowego.

Zajęcia praktyczne – jazda

 • 10 godzin – mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych;
 • 20 godzin – kurs rozszerzony – mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych

Zajęcia praktyczne rozpoczynamy na placu manewrowym położonym przy ul. Stella Sawickiego w Krakowie wjazd od ul. Medweckiego . Lokalizacja naszego placu umożliwia kursantom łatwy dojazd tramwajem lub autobusem .

Pierwsze godziny poświęcone są opanowaniu podstawowych manewrów na placu motorowerem. W momencie kiedy kursant dobrze opanuję technikę jazdy wyjeżdżamy na miasto. Jeździmy na motorowerze  ROMET ZK 50 – z manualną skrzynią biegów.
Dysponujemy przyrządami do pomiaru prędkości odcinkowej i najazdowej

Prawo jazdy kat. AM – Egzamin

Egzamin wewnętrzny składa się z części:

 • teoretycznej – przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego
 • praktycznej  – przeprowadzanej na placu manewrowym.
 • praktycznej  – przeprowadzanej w ruchu drogowym  
 • kryteria egzaminu praktycznego –  zobacz

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Koniec szkolenia

Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym każdy absolwent kursu otrzymuje wpis w swój profil kandydata na kierowcę (PKK), który wysyłamy drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji.


Zapisy na egzamin Państwowy.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33a
tel.: 12 656 56 20 wew. 100
fax: 12 269 90 40
www: mord.krakow.pl

Wymagane dokumenty

 • Opłata za egzamin (teoria) – 30 zł,  przelew, wpłata w MORD, 
 • Opłata za egzamin (praktyka) – 140 zł,  przelew, wpłata w MORD, 
 • Dowód osobisty lub paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu, MORD pobiera drogą elektroniczną profil kandydata na kierowcę (PKK) z odpowiedniego Wydziału komunikacji i wyznacza termin egzaminu.

Dokument tożsamości osoba powinna mieć ze sobą również w czasie przystępowania do egzaminu. (paszport lub tymczasowy dowód osobisty)

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie państwowym MORD wpisuje w profil kandydata na kierowcę(PKK) adnotację o wyniku pozytywnymi wysyła drogą elektroniczną do odpowiedniego wydziału komunikacji (PKK).

W przypadku niemożności osobistego stawienia się w ośrodku egzaminowania, dokumenty może złożyć i ustalić termin egzaminu osoba trzecia posiadająca pełnomocnictwo